Projekty

Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace
Příjemce: Cottex Trade, s.r.o., UJEP Ústí nad Labem
Způsobilé výdaje: 16.500.000,- Kč
Dotace: 11.500.000,- Kč

Produkce biocharu termickým rozkladem kalů z ČOV

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace
Příjemce: Agmeco LT, s.r.o., UJEP Ústí nad Labem
Způsobilé výdaje: 14.500.000,- Kč
Dotace: 10.000.000,- Kč

Energie z odpadů – výzva pro 21. století (publikace)

MPO Efekt
Způsobilé výdaje: 192.350,- Kč
Dotace: 134.645,- Kč

WASTen, z.s. – Internacionalizace klastru

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Internacionalizace klastru
Způsobilé výdaje: 2.500.000,- Kč
Dotace: 1.250.000,- Kč

WASTEN, z.s. – Rozvoj klastrové organizace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Rozvoj klastru
Způsobilé výdaje: 4.000.000,- Kč
Dotace: 2.000.000,- Kč