Centrum výzkumu klastru WASTen v Ústí nad Labem

Způsobilé výdaje:
8 478 800,00 Kč

Dotace:
4 239 400,00 Kč (50%)