Klastr inovativních firem Dodavatelů technologií na materiálové A energetické využití odpadů

O nás

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Členy klastru WASTen jsou univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů – UJEP z Ústí n.L. a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha. Aktivity klastru budou směřovat do projektů na celém zemí ČR ovšem se zvláštním zřetelem na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Vize klastru

Stát se centrem transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR.

Aktuality