Co je to klastr?

Klastr je …

… regionální odvětvové seskupení podniků, které si navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Jedná se o podniky:

  • z oblasti výroby, obchodu a služeb i na mezinárodní úrovni,
  • specializovaných dodavatelů,
  • poskytovatelů služeb v příbuzných oborech,
  • přidružených institucí a organizací.

Základní znaky klastru:

  • seskupení společností podnikajících přímo či subdodavatelsky v jednom oboru,
  • vzájemná konkurence společností, ale zároveň vzájemná spolupráce,

Hlavní funkce klastru:

  • podpora ekonomického růstu,
  • zvýšení konkurenceschopnosti,
  • podpora inovací.