Podpora klastru WASTen, z.s. pro své členy

 1. Vytvoření informačních zdrojů:
  • zdroje odpadu
  • obnovitelné zdroje materiálu
  • alternativní paliva
  • nové technologie zpracování odpadu
  • výsledky VaV použitelné do praxe
  • patenty
 2. Cílem je vytvoření informačních zdrojů a jejich přednostní a zvýhodněné poskytnutí členům klastru.
 3. Zvýhodněný přístup k testování a certifikaci produktů z odpadu, včetně zajištění finanční podpory na spolupráci s VaV organizacemi
 4. Podpora mezinárodní výměny informací a know-how – účast na zahraničních veletrzích a konferencích včetně zajištění finanční podpory
 5. Legislativní podpora a podpora při jednání se státními úřady pro členy klastru (zákony, předpisy, daně, dotace)
 6. Podpora spolupráce členů klastru a VaV organizací při řešení praktických problémů
  • hladký přístup
  • organizační zajištění
  • cenové zvýhodnění
  • zajištění dotace