MiscanValue – CORNET

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum

Způsobilé výdaje:
13 466 408,00 Kč

Dotace:
9 089 826,09 Kč (67,5%)

Partneři projektu:
TU Dresden, PTS Heidenau

Smluvní partneři projektu:
UJEP, VŠB-TUO, VŠCHT

Web projektu:
https://miscanvalue.wasten.cz/

Hlavním cílem projektu je inovace výroby papíru a celulózy a výrobků z nich s využitím biomasy trvalé traviny Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská), která bude produkovaná trvale udržitelným způsobem především na marginálních půdách (brownfieldy, znečištěné půdy apod.) a post-těžebních lokalitách.

Projekt bude řešen komplexně s cílem vytvoření hodnotového řetězce od udržitelného hospodaření na lokalitách přes sklizeň, skladování a zpracování biomasy až po energetické využívání vzniklých odpadů.

Projekt přinese nové podnikatelské příležitosti podnikům sdruženým v klastru Wasten, bude mít motivační účinek na intenzitu výzkumu a vývoje včetně mezinárodní spolupráce ve VaV a bude mít i pozitivní environmentální dopady. Nejvýznamnější pozitivní dopady očekáváme přitom na strukturálně postižené regiony (Ústecký a Moravskoslezský).