Testování efektivních podmínek pro zpracování BRO pomocí larev much Hermatia Illucens

Způsobilé výdaje:
399 990,00 Kč

Dotace:
299 992,50 Kč (75%)