Příprava strategického projektu: SMART mapa odpadů Ústeckého kraje

Způsobilé výdaje:
180 000,00 Kč

Dotace:
153 000,00 Kč (85%)