Gastroodpady – Výzkum efektivních metod jejich využití

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
APLIKACE – VÝZVA VII.

Způsobilé výdaje:
7 387 861,00 Kč

Dotace:
5 171 502,70 Kč (70%)

Projekt se bude zabývat výzkumem komerčního potenciálu inovativního nakládání s odpady z potravin a především hotového jídla z domácností a z restauračních zařízení. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum inovativních postupů k vyššímu a efektivnějšímu využití gastroodpadu.

Hlavní cíle projektu:

  1. Zmapování současného stavu nakládání s gastroodpadem (legislativní podmínky, množství odpadu a stávající způsoby jeho využívání),
  2. Zjištění moderních dostupných technologií na využití gastroodpadu a jejich parametrů a možností uplatnění
  3. Výzkum využití gastroodpadu na výrobu „zelených“ chemikálií
  4. Testování efektivních podmínek pro zpracování BRO pomocí larev much Hermetia illucens