HERMIA – Vývoj moderní technologie na zpracování gastroodpadu a BRO využitím larev much Hermetia Illucens

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Internacionalizace klastru

Způsobilé výdaje:
9 523 166,00 Kč

Dotace:
70%