Příprava strategického projektu: Syntetický optimalizační model pro rychlejší implementaci hodnotového řetězce rostlin rodu ozdobnice (Miscanthus) k remediaci půdy a produkci bionergie a bioproduktů

Způsobilé výdaje:
180 000,00 Kč

Dotace:
153 000,00 Kč (85%)