Rozšíření internacionalizačních aktivit klastru WASTen, z.s.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Internacionalizace

Způsobilé výdaje:
5 346 300,00 Kč

Dotace:
2 673 150,00 Kč (50%)

Rozdělení aktivit klastru podle územní dimenze:

  • Visegrádské země (V4) – prohloubení spolupráce klíčových klastrů v zemích V4
  • Západní Evropa (zejména Německo, Rakousko, dále Francie, Anglie, Itálie, Benelux) – rozšíření stávajících a získání nových kontaktů, přenos informací a zkušeností s moderními technologiemi na využití odpadu
  • Širší svět (Čína, Filipíny, Brazílie) – zahájení spolupráce v širším světovém měřítku

Aktivity:

  • Zahraniční výstavy a veletrhy – účast klastru nebo individuální účast člena klastru
  • Zahraniční konference a semináře
  • Obchodní setkání členů klastru (matchmaking)
  • TENDER CENTER V4
  • Analýza tržních příležitostí
  • Navázání mezinárodní spolupráce
  • Zapojení klastru a jeho členů do mezinárodních VaV projektů