Rozvoj inovačního potenciálu klastru WASTen, z.s.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Rozvoj klastru

Způsobilé výdaje:
7 344 250,00 Kč

Dotace:
3 672 125,00 Kč (50%)

Projekt navazuje na předchozí projekt klastru “WASTen – Rozvoj klastrové organizace”. Cílem projektu je plně rozvinout inovační potenciál klastru v odvětví odpadového hospodářství. Aktivity projektu povedou k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky a vytvoření centra transferu technologií klastru, které umožní urychlit přenos inovativních technologií do praxe. Součástí aktivit bude také další
propagace klastru a rozvoj služeb klastru.

Aktivity:

  1. Rozvoj služeb klastru – v rámci projektu dojde k výraznému rozšíření stávajících služeb poskytovaných klastrem
  2. Řízení a koordinace aktivit klastru – realizací projektu dojde ke vzniku nových pracovních pozic, které umožní lépe rozdělit kompetence ve vedení klastru a soustředit se na klíčové oblasti rozvoje
  3. Rozvoj spolupráce mezi členy klastru – dojde k prohloubeni spolupráce mezi členy klastru
  4. Rozvoj externí spolupráce klastru a jeho členů – klastr WASTen bude i nadále pokračovat v navazování spolupráce s dalšími subjekty
  5. Propagační aktivity – propagační materiály tisk, úprava webových stránek klastru, propagační předměty (např. propisky), články a ostatní prezentace, odborné konference, výstavy v ČR (s účastí členů klastru), matchmakingové akce, konference organizované klastrem WASTen, z.s