Články

Technologie firmy ENRESS k energetickému využití vytříděných složek komunálního odpadu

Firma ENRESS s.r.o se několik let zaobírá problematikou energetického využití organických odpadů, a to v současné době hlavně vytříděného komunálního odpadu a kalů z čistíren odpadních vod. Firma má v Dubenci u Příbrami své detašované pracoviště, včetně laboratoří.

Klastr WASTen se zúčastnil INOVAČNÍ BURZY „NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO PRAXI“

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která patří mezi významné členy klastru WASTen, z.s., pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádala neformální workshop, který měl za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzkumných týmů a firem.

Prezentace klastru WASTen, z. s. na mezinárodním veletrhu POL-ECO SYSTEM v Poznani (Polsko)

MEZINÁRODNÍ VELETRH OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POL-ECO SYSTEM je největší a zároveň nejvýznamnější události nejen v Polsku ale i ve střední a východní Evropě. Na veletrhu jsou pokaždé prezentované nejnovější pokročilé technologie, řešení a produkty pro udržitelný rozvoj.

Odpady – hrozba, ale i cenný zdroj surovin a energie

Dlouhou dobu jsme se na odpady dívali jako na něco nečistého, špatného, vyváželi je za město a tam ukládali na skládky. Postupem času, s tím, jak rostly nároky na ukládání dalších a dalších odpadů, byly vytvářeny předpisy jak tyto skládky zakládat aby nebyly nebezpečné pro životní prostředí, ve kterém žijeme.

Matchmaking Bussiness Meetings – materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR

Jubilejní 25. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, který se bude konat 22. – 25. ledna 2018 na Výstavišti Černá louka Ostrava je klasicky zaměřený na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.