Klastr WASTen se zúčastnil INOVAČNÍ BURZY „NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO PRAXI“

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která patří mezi významné členy klastru WASTen, z.s., pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádala neformální workshop, který měl za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzkumných týmů a firem.

Akce se uskutečnila dne 20. února 2019 od 13 hodin v prostorách Hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Zástupci z firem, nejen Ústeckého kraje, měli příležitost navazovat spolupráci s odborníky hned ze tří univerzitních fakult: přírodovědecké, životního prostředí a strojního inženýrství.

Klastr WASTen prezentoval na akci cíle a zaměření spolku, také přínosy klastru pro jeho členy a společné vědecko-výzkumné projekty podporované z finančních prostředků EU. Zájem o spolupráci s klastrem WASTen projevila Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a několik dalších subjektů.