Prezentace klastru WASTen, z. s. na mezinárodním veletrhu POL-ECO SYSTEM v Poznani (Polsko)

ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S POLSKÝM KLASTREM

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

MEZINÁRODNÍ VELETRH OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POL-ECO SYSTEM je největší a zároveň nejvýznamnější události nejen v Polsku ale i ve střední a východní Evropě. Na veletrhu jsou pokaždé prezentované nejnovější pokročilé technologie, řešení a produkty pro udržitelný rozvoj.

Cílem veletrhu POL-ECO SYSTEM je seznámit širokou odbornou veřejnost s technologiemi v oblasti ochrany životního prostředí. Dále výměna mezinárodních zkušenosti, podpora podnikání a navazování nových obchodních kontaktů.

Témata veletrhu jsou:

  • ODPADY
  • ENERGIE
  • VODA
  • VZDUCH
  • EKODOPRAVA

Veletrh se konal v dnech 23. – 25. října 2018 v Poznani a byl pro náš klastr významným odrazovým můstkem pro vstup členů klastru na atraktivní polský trh.

Polský trh je technologicky zhruba stejně vyspělý jako trh český, významným přínosem pro české dodavatele je jeho velikost. Polsko je navíc regionálně blízko a má podobnou historickou zkušenost jako ČR.

Polský trh je svou velikosti vhodný jako potenciální odbytiště technologií českých dodavatelů.

Nově zahájenou spolupráci s polským klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jsme zdůraznili spojením výstavních stánků, čím vznikl prostor pro přímé jednání a navazovaní mezinárodních kontaktů mezi členskými firmami obou klastrů.

V průběhu veletrhu se též konala doprovodná odborná konference FORUM ENERGII i RECYKLINGU. Klastr WASTen se této akce aktivně zúčastnil a přispěl do fóra dvěma odbornými přednáškami členských firem:

  • „Solutions for elimination of Persistent Organic Compounds from Industry“ – Tomáš Ocelka, E&H Services Inc
  • „Termický rozklad odpadních plastů a pneumatik a energetické využití získaných produktů po depolymerizaci těchto odpadů“ – Miloslav Bačiak, ENRESS, s. r. o.

O přestávce konference se konal oficiální podpis dohody o mezinárodní spolupráci mezi našimi klastry. Dohodu podepsali pan Zbigniew Miazga – předseda představenstva polského klastru a RNDr. Radek Hořeňovský – předseda výboru klastru WASTen, z. s.

Poznávací workshop tzv. „KULATÝ STŮL“ se konal ihned po podepsání dohody v konferenčních prostorách výstaviště, kde každý z klastrů prezentoval cíle své organizace členskou základnu a specifikoval rozsah aktivit a služeb jednotlivých členů klastru. Setkání se zúčastnil značný počet českých a polských podniků, které využily šanci navázat nové obchodní kontakty v oboru nakládání s odpady a vyměnit zkušenosti a know how ve společné snaze podpořit zdravé životní prostředí v Evropě a ve světě.

Účast na veletrhu přinesla spoustu nových příležitostí pro všechny účastníky. Stánek navštívila řada zajímavých polských i zahraničních klientů.

Zahájili jsme také jednání o vzájemné spolupráci s maďarským KEXPORT Cluster. https://www.kexport.hu/en/

KEXPORT Cluster seskupuje ve své síti 26 maďarských podniků a jeho cílem je poskytovat odborné znalosti, podporovat nejnovější technologie v oblasti ekologických řešení a tím pomáhat svým členům v úspěšném rozvoji.

Společně plánujeme zahájit mezinárodní vzdělávací aktivity, workshopy a obchodní jednání cílem rozšíření ekologických řešení pro ochranu životního prostředí na území Visegrádské čtyřky a v Evropě. Ve spojení s polskými a maďarskými partnery můžeme přinést čerstvý vítr do oblasti ekologie a smysluplného zacházení s odpady.