Matchmaking Bussiness Meetings – materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR

Jubilejní 25. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, který se bude konat 22. – 25. ledna 2018 na Výstavišti Černá louka Ostrava je klasicky zaměřený na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.

V rámci výstavy, klastr WASTen, z.s. –  spolek seskupující inovativní české podniky, dodavatele špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště (univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů – UJEP z Ústí n. Labem a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha), organizuje:

Matchmaking Bussiness Meetings – setkání zaměřené na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR.

Akce se uskuteční 25. ledna 2018 od 10. – 15. hodiny v kongresovém centru výstaviště Černá louka Ostrava.

I. ČÁST:

Na úvod setkání, od 10:00 do 12:00 se budou konat dvě odborné přednášky členů klastru na téma:

  • „Environmentální aspekty energetického využití odpadů“ – Dr. Tomáš Ocelka, CEO, E&H services a.s.
  • „Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa“ – doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT Praha

II. ČÁST:

Od 12:00 do 15:00 proběhne kooperační setkání formou předem sjednaných schůzek se zástupci firem nebo výzkumných organizací.

Účastníci setkání si vybírají partnery podle jednotlivých profilů členů klastru (profily jsou k dispozici ZDE).

Na základě elektronických přihlášek organizátoři sestaví individuální plán schůzek pro každého účastníka. Setkání touto formou přináší výraznou časovou úsporu díky výběru vhodných partnerů pro jednání. Cílovou skupinou jsou firmy, zástupci univerzit a výzkumných institucí se zájmem o spolupráci v oblasti materiálového a energetického zpracování průmyslového a komunálního odpadu.

Účast v matchmakeingovém setkání je zdarma! Setkání je organizováno v rámci dotačního programu OPPIK – Spolupráce – Rozvoj klastru.

Registrace technologických profilů: do 15. ledna 2018 na e-mail: a.rydlova@euroforumgroup.cz Více podrobností o setkání na www.wasten.cz

Výběr partnerů pro jednání: 18. ledna 2018

Individuální seznam schůzek: 20. ledna 2018