Klastr WASTen se prezentoval na Výstavě Infotherma 2018

Dvacátá pátá mezinárodní výstava Infotherma v Ostravě je již za námi.

V tradičním termínu, ve druhé polovině ledna 22. – 25., se sešli na ostravském výstavišti Černá louka výrobci, konstruktéři, projektanti, vědečtí pracovníci, ekologové a řada dalších odborníků, kteří se z nejrůznějších pohledů zabývají tepelnou pohodou našich příbytků, s návštěvníky jubilejní mezinárodní výstavy Infotherma.

Na letošní výstavě Infotherma 2018 se prezentovalo 342 domácích a zahraničních firem i institucí. Výstavu navštívilo až 25 400 návštěvníků.

Byla to jedná z prvních akci, kterých se také zúčastnil klastr WASTen, z.s. v rámci dotačního projektu OP PIK – Spoluprace Klastry – WASTen, z.s. – Rozvoj klastrové organizace.

Kromě klasické prezentace na stánku 251 v pavilonu NA2 jsme se stáli důležitou části odborného doprovodného programu výstavy, který se konal každý den v konferenčním sále Kongresového centrum.

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se v Kongresovým centrum konalo námi organizované obchodní setkání, tzv. Machmaking Business Meeting.  

Byla to zajímavá příležitost pro navázání kontaktů s jinými firmami či zástupci univerzit a výzkumných institucí se zájmem o spolupráci v oblasti materiálového a energetického zpracování průmyslového i komunálního odpadu.

V první části akce  od 10:00 do 12:00 se konaly dvě odborné přednášky členů klastru na téma:

  • „Environmentální aspekty energetického využití odpadů“ – Dr. Tomáš Ocelka, CEO, odborný garant: E&H services a.s.
  • „Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa“ – doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, odborný garant: VŠCHT Praha

Druhá část akce byla určena pro kooperační setkání formou předem sjednaných schůzek se zástupci firem nebo výzkumných organizací.

Podařilo se nám navázat několik velice hodnotných kontaktů. Velmi nás např. potěšilo, že našeho setkání se zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociaci: PaedDr. Pavla Břusková.

Asociace nám navrhla odbornou podporu při navazování spolupráci nejen s dalšími českými subjekty, pracujícími v oblasti materiálového a energetického zpracování odpadů, ale i s klastry na mezinárodní úrovní, zejména sousedících s námi států jako je Polsko či Německo.  Spolupráce s Asociaci nám pomůže v dalším rozvoji klastru a výměně zkušeností s novými partnery.

Naši přítomnost na veletrhu Infotherma 2018 jsme se rozhodli využit naplno a ve středu 24. ledna jsme se sešli na pravidelné členské schůzi, kterou jsme tentokrát zorganizovali v Ostravě v salónku hotelu Maria. Na schůzi jsme projednali další kroky vedoucí k rozvoji naše organizaci.

Byla zde též poprvé prezentována odborná publikace „Energie z odpadů – výzva pro 21. století“, která je prvním společným dílem expertů klastru.

Kromě zvýšení prestiže klastru WASTen, z.s. se tato publikace stane základem pro budovanou službu Centrum Expertů, poskytující odborné veřejnosti erudované znalostí z oblasti energetického a materiálového využití odpadů.

Výstava nám přinesla celou řádu nových obchodních příležitostí a kontaktů.

Řáda firem projevila zájem o spolupráci, či členství v klastru WASTen. Diskutovalo se také o nových rozvojových projektech, které díky společné podpoře mají větší šanci na úspěch.

Byla to pro klastr WASTen první významná společná akce, která přinesla řádu konkrétních výsledků a zároveň posunula spolupráci členů klastru na novou, vyšší úroveň.

Věříme, že i další společné akce budou pokračovat ve stejném duchu.