Česko-finský seminář o znovuvyužití materiálů

14. prosince 2022: Helsinki – Finsko

Dne 14. prosince 2022 se klastr WASTen zúčastnil akce Czech-Finnish Matchmaking Seminar on Upcycling.

Semináře se zúčastnilo 30 finských společností, asociací, vládních subjektů z úrovně státu a provincií spolu s 10 českými společnostmi a organizacemi.

Cílem semináře bylo propojit české firmy nabízející unikátní technologie svým finským protějškům a navázat budoucí spolupráci v oblasti udržitelnosti a upcyclingu materiálů v oblasti zpracování plastů a plastového odpadu.

Akci pořádalo Velvyslanectví České republiky v Helsinkách (Embassy of the Czech Republic in Helsinki), jehož zástupcům tímto děkujeme za skvěle odvedenou organizační práci a možnost prezentovat náš klastr a jeho členy mezi důležitými hráči na Finském odpadovém trhu.