Veletrh IFAT

30. května – 3. června 2022: Mnichov – Německo

Ve dnech 30. května až 3. června 2022 se na mnichovském výstavišti v Německu konal jeden z největších mezinárodních veletrhů v oblasti odpadového a vodního hospodářství (IFAT 2022).

Dr. Radek Hořeňovský a Ing. Vojtěch Brož, WASTen spolu s prof. Valentinou Pidlisnyuk a Dr. Josefem Troglem, UJEP zúčastnili veletrhu IFAT s cílem šířit výsledky projektu CORNET (část zpracování odpadů a využití vedlejších produktů) a vytvořit novou síť spolupráce pro budoucí mezinárodní projekty. 

Klastr WASTen se zúčastnil následujících neformálních setkání:

  • Setkání s panem Emmanuelem Katrakisem, generálním tajemníkem Evropské konfederace recyklačního průmyslu EuRic, a panem Peterem Hodečkem, viceprezidentem pobočky EUROMETROC při EuRic.
  • Setkání s Dr. Andreasem Jaronem, vedoucím oddělení T II 1, obecné, principiální a mezinárodní záležitosti oběhového hospodářství, přeshraniční pohyb odpadů, Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele, Německo.
  • Setkání s Ing. Andre Schmidt, generální ředitel, ATNA Industrial Solutions GmbH, Německo.
  • Setkání s Ing. Thomas Vandenbroucque a Gregoire Hamon, Seche Group, Francie.

Členové delegace absolvovali vědecké setkání s Dr. Ing. Ralfem Koralewským, ředitelem pro výzkum a vývoj technologií, Martin, Německo. Dr. Koralewska představila termické zpracování odpadů pomocí roštových systémů, které se celosvětově prosadilo jako preferovaná metoda udržitelného zpracování odpadů. Byly diskutovány možnosti přeměny popela po spalování průmyslového odpadu.

Plánovaná schůzka se uskutečnila s panem Zoltanem Toronyim a panem Eszter Soos Barczy, Environmental Cluster of Hungary. Byly projednány otázky společné spolupráce v oblasti zpracování odpadů s využitím koproduktů.

Na jednání se podíleli Dr. Hořeňovský, prof. Pidlisnyuk a Ing. Brož se zúčastnili Fóra o odpadech a zúčastnili se následujících prezentací: „Evropská zelená dohoda – zelená revoluce? Důsledky pro odpadové hospodářství a recyklační průmysl“; „Nebezpečné látky ve stávajících budovách – výzvy pro oběhové hospodářství“, „Spalování odpadů a ochrana klimatu (ne)protichůdné?“.