Konference „FÓRUM KLASTRŮ V4“ – Vstup do nové, lepší doby hospodaření s odpady

RNDr. Radek Hořeňovský, předseda klastru:

„Žijeme v turbulentní době, kdy připravované zákony o odpadech určí charakter celého odvětví odpadového hospodářství, nejen v ČR ale i na celém území Visegrádské čtyřky na roky dopředu. Z toho důvodu je v zájmu všech partnerských klastrů celý proces přípravy pozorně sledovat a společně iniciovat kroky pro LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LEPŠÍ ZDRAVÍ A LEPŠÍ ŽIVOT!“

V rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019, ve čtvrtek 10. 10. 2019, se konala mezinárodní konference „FÓRUM KLASTRŮ V4“.

Klastr WASTen z.s. tímto navázal na stávající spolupráci s partnerskými klastry zemi V4: polským Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, maďarským KEXPORT Cluster a nově také se slovenskou Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH).

Během setkání klastrů v rámci květnového veletrhu PLASTPOL v Polsku (květen 2019), vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního Visegrádského klastru nebo obdobné iniciativy, která vylepší vyjednávací pozici při jednání o podobě legislativy odpadového hospodářství v souladu s moderními principy nakládání s odpady a také povede ke zlepšení možností mezinárodní spolupráce členů v rámci prostoru V4.

Konference byla organizovaná ve spolupráci s INSTITUTEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY (INCIEN), který pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární a je důležitým partnerem pro organizaci doprovodných konferencí, kulatých stolů, networkingových a tzv. matchmakingových příležitostí.

Konference byla rozdělena na 3 části. První dvě části se konaly přímo na výstavišti v konferenčním sále P4.

V části první, otevřené i pro odbornou veřejnost vystoupili zástupci českého, polského a maďarského klastru a slovenské Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, kteří představili činnost svých organizací a aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Zúčastněné přivítal předseda výboru klastru WASTen, z.s. RNDr. Radek Hořeňovský.

S prezentací vystoupili:

 • Klastr WASTen, z.s., Česká republika, Vojtěch Brož
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko, Mgr. Grzegorz Solarz
 • KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd., Maďarsko, Zoltán Toronyi
 • Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodářství (APOH), Slovensko, RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA.

Hlavním bodem konference bylo oficiální vyhlášení spolupráce klíčových klastrů odpadového hospodářství zemí V4 a podepsání mezinárodního Memoranda o vzájemné spolupráci klastrů odpadového hospodářství zemí V4.

Jako čtvrtý partner V4 se k této spolupráci připojila  Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) ze Slovenska, která však ještě v této fázi vystupuje pouze jako přidružený podporovatel. APOH podpisem memoranda deklaruje užší budoucí spolupráci a oficiální přistoupení do mezinárodního Sdružení klastru V4 po schválení záměru valnou hromadou asociace, která je plánovaná na jaro 2020.

Memorandum o spolupráci podepsali zástupci organizací:

 • Radek Hořeňovský za WASTen, z.s., Česká republika
 • Grzegorz Solarz a Zbigniew Miazga za Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko
 • Zoltán Toronyi za KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd., Maďarsko
 • Martin Múdry a RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA za Asociácii podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Slovensko

Další část programu byla věnována tématice oběhového hospodářství. Odborné příspěvky v této oblasti prezentovali členové klastrů WASTen, z. s.:

 • „Termická depolymerizace a řešení kalů z ČOV metodou termického rozkladu“, doc. RNDr. Miloslav Bačiak, ENRESS s.r.o.
 • „Inovativní možnosti materiálového využití směsných odpadních plastů“, Ing. Jakub John, VIA ALTA a.s.
 • „Zpracování kalů z ČOV z hlediska cirkulární ekonomiky“, Ing. Karel Prokeš CSc., AGMECO LT, s.r.o.
 • „Detekce POP látek v životním prostředí a jejich odstraňování“, Ing. TOMÁŠ OCELKA, Ph.D., E&H services a.s.

Poslední částí programu byl večerní workshop pro členy sdružených organizací, který se konal ještě tentýž den v SPORT–V–HOTELu v Hrotovicích. Během setkání byly projednané možností spolupráce včetně záměrů realizace společných vývojových a vzdělávacích projektů podporovaných z visegrádských fondů.  Účastnici workshopu měli příležitost se blíže seznámit s praktickými modely podnikání v oblasti odpadového hospodářství v sousedních státech V4, častými problémy v této oblasti, pohledy na legislativu a nakonec návrhy na zlepšení situace. Zazněly první náměty na společné projekty, nejen pro klastrové organizace ale i pro členy partnerských klastrů. Další jednání jsou plánována a první společné projekty by se mohly již zrodit v první polovině 2020.

Na fotografii zástupci českého klastru WASTen, z.s. (RNDr. Radek Hořeňovský – předseda výboru, Mgr. Alexandra Rýdlová – manažerka klastru) a polského Klastru Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Zbigniew Miazga – předseda výboru a Mgr. Grzegorz Solarz – místopředseda)

Konference a workshop byly spolufinancovány z prostředků EU v rámci projektu OP PIK „Rozšíření internacionalizačních aktivit klastru WASTen, z.s.

Zde nabízíme ke stažení prezentace, které byly na konferenci k vidění: