Pozvánka na konferenci „FÓRUM KLASTRŮ V4“

Klastr WASTen, z.s. srdečně zve odbornou veřejnost na konferenci „FÓRUM KLASTRŮ V4“, která se bude konat dne 10. 10. 2019 v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Klíčovým tématem bude oblast cirkulární ekonomiky, která bude řešena na Mezinárodním veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVITECH, přidruženém k MSV Brno.

Klastr WASTen tímto navazuje na stávající spolupráci s partnerskými klastry zemi V4: polským Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, maďarským KEXPORT Cluster a nově také se slovenskou Asociací podnikatelů v odpadovém hospodářství (APOH).

Během posledního setkání klastrů, v rámci květnového veletrhu PLASTPOL v Polsku (květen 2019), vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního Visegrádského klastru nebo obdobné iniciativy, která vylepší vyjednávací pozici při jednání o podobě legislativy odpadového hospodářství v souladu s moderními principy nakládání s odpady a také povede ke zlepšení možností mezinárodní spolupráce členů v rámci prostoru V4.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci účasti na:
https://doodle.com/poll/n756v6i72nw9b25d

Účast v konferenci je bezplatná.

KONFERENCE „FORUM KLASTRŮ V4“

čtvrtek 10. 10. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Sál P4, část C+D

PROGRAM KONFERENCE:

VEŘEJNÁ ČÁST:

  1. Představení činnosti klastrů V4 a jejich členů – 9:00 – 10:00
  2. Odborné příspěvky v tematice oběhového hospodářství – 10:00 – 11:00
  3. Oficiální vyhlášení spolupráce klíčových klastrů odpadového hospodářství zemí V4 – podepsání mezinárodního Memorandum o vzájemné spolupráci klastrů odpadového hospodářství zemí V4