Technologie firmy ENRESS určená k čištění bioplynových plynů

Autoři:
Ing. Libor Baraňák Ph.D., ENRESS s.r.o Praha
doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o Praha
Jaroslav Pátek, ENRESS s.r.o Praha

Jednou ze služeb firmy ENRESS je podpora pro bioplynové stanice. Při tvorbě bioplynu vzniká nezanedbatelné množství sulfanu H2S, který pak poškozuje kogenerační jednotky a je zdrojem emisí.

Ve firmě ENRESS byl vyvinut prostředek, který se dávkuje do fermentoru a umožňuje nám snížit množství H2S až o desítky jednotek ppm, tak zvyšuje podíl CH4 až do hodnot okolo 64 % v bioplynu.

Dalším způsobem, jak čistit plyn z bioplynové stanice, je umístění jednotky na čištění plynu. V průběhu měsíců červen až srpen pracovníci firmy ENRESS na několika bioplynových stanicích provedli testování nové zkušební čistící jednotky, která je schopna neutralizovat sulfan v bioplynu až na nulovou hodnotu. Jednotka je složena z několika samostatných reaktorů, lze provádět testy jen s pevnými, nebo kapalnými sorbenty. Jednotka je vybavena plynoměrem a tlakoměrem. Čistící kolona taktéž umožňuje kontrolovat za provozu veličiny jako je pH anebo konduktivitu.

Při použití/vhodných/ správných kapalných a pevných separátorů, lze docílit až 80 % zastoupení CH4, snížení CO2 až na 15 %, plné odbourání NOx,, H2S a NO2 jak ukazuje graf. V současné době se pracovníci zaobírají i čištěním bioplynu až na úroveň biometanu, který lze vtláčet do rozvodné sítě. Tam je totiž budoucnost bioplynových stanic, které budou hlavně řešit tvorbu biopaliv, kde má Česká republika velké rezervy.

S čistící kolonou jdou čistit i jiné syntézní plyny a byly už na této koloně některé plyny zkoušeny. O zkušební čistící kolonu je velký zájem ze strany našich zákazníků, a naši pracovníci s kolonou zajíždějí i mimo Českou republiku.