Klastr WASTen – Mezinárodní spolupráce v rámci V4

28. – 31. května 2019 se konal v Polsku ve městě Kielce XXIII. Mezinárodní veletrh plastů a gumárenství.

23. ročník největšího mezinárodního veletrhu v Polsku a ve střední Evropě věnovaný plastikářském průmyslu byl tentokrát největší ve své historii.

Na veletrhu se vystavovalo 910 firem ze 42 zemí v 7 výstavních halách o rozloze 17 500 metrů čtverečních.

V Kielcích se setkaly klastry odpadového hospodářství z Polska, Maďarska a České republiky, které svou spolupráci začaly už v říjnu loňského roku, na veletrhu POLECO Systém v Poznani, oficiálním podepsáním mezinárodních smluv o spolupráci.

První den, 28. května 2019 se konal v duchu tzv. Matchmakingu a byl věnovaný záležitostem rozvoje mezinárodní spolupráce mezi klastry.

Na stánku polských partnerů se konalo setkání zástupců a členů všech 3 klastru. Součásti setkání byla prezentace zúčastněných členských firem a jejich nabídek.

Tato akce byla velkou příležitosti k navázání mezinárodních nových kontaktů, výměně zkušeností či technologií. Byly iniciovány nové společné záměry, prodiskutovány potenciální projekty s možnosti silného zapůsobení na oblast odpadového hospodářství na celém území států V4.

Během jednání vznikl mj. velmi zajímavý záměr vytvoření společného mezinárodního klastru, který s finanční podporou fondů V4 bude schopen realizovat významné projekty v oblastí ekologie a ochrany životního prostředí při zpracování odpadů v Evropě a ve světě, nebo šířit osvětu na téma odpadového hospodářství.

Druhý den veletrhu PLASTPOL proběhla konferenční část akce tzv. Cluster Business Forum: „Internacionalizace Klastru Gospodarki Odpadowej i Recyklingu prostřednictvím partnerů klastrů a zavádění nových ekologických produktů na zahraniční trhy“.

Jolanta Okońska-Kubica z polského klastru odpadového hospodářství a recyklace hovořila o internacionalizaci spolupráce zavedením zahraničních partnerů do klastrů. Dalším způsobem, jak rozvíjet klastry, je zavádění nových ekologických produktů na zahraniční trhy, účast na mezinárodních veletrzích, konferencích, akcích a obchodních misích.

Za maďarský environmentální klastr KEXPORT promluvila Anna Istenesová a dále následovaly přednášky specialistů z různých oblasti zpracování odpadů.

Za klastr WASTen, z.s. na konferenci v Polsku vystoupili:

  • Euroforum Group, a.s., Bc. Vojtěch Brož – Klastr WASTen – prezentace cílů, služeb a realizovaných projektů
  • ENRESS, s.r.o., Ing. Libor Baraňák, PhD. – Termický rozklad plastů
  • E&H Services Inc., Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D – Eliminace perzistentních organických látek z průmyslu

Spolupráce mezi klastry visegradské čtyřky teprve začala. Chybí nám do čtyřky ještě slovenský partner. Již byly navázaný první kontakty se slovenskou Asociaci podnikatelů v odpadovém hospodářství (APOH), která projevila o přistoupení do našeho „visegradského klastru“. V brzké době budeme iniciovat jednání se slovenskými kolegy.

V nejbližších plánech je též společná účast v odborné konferenci na téma cirkulární ekonomiky, kterou WASTen spoluorganizuje spolu s Institutem Cirkulární Ekonomiky během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (7 – 11. října).