LCA Studio, s.r.o

Web:
http://lcastudio.cz/cs/home-2/

Sídlo:
Šárecká 1962/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Rok založení:
2021

Počet zaměstnanců:
7

IČO:
107 74 424

Jsme expertní tým zabývající se vypracováváním studií LCA, vytvářením environmentálních prohlášení o produktu EPD, ověřováním EPD pro The International EPD System a vytvářením podkladů pro deklarace Product Environmental Footprint PEF a Organization Environmental Footprint OEF. Dále poskytujeme na životním cyklu založená environmentální data pro reporting standardu GRI.

Díky metodě LCA (Life Cycle Assesment neboli Posuzování životního cyklu) umíme určit environmentální dopady produktů, výrobků, služeb a organizací. Dále se tato metoda používá pro výpočet uhlíkové stopy či pro zpracování Environmentálních deklarací o produktu dle ČSN EN ISO 14025. Výsledky studie LCA mohou sloužit i pro snižování environmentálních dopadů podniků, pro komunikaci se zákazníkem, pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum. Dokážeme tak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a zvolit správné kroky k lepší budoucnosti.