Euroforum Group, a.s.

Web:
https://www.euroforumgroup.cz/

Sídlo:
Lublaňská 667/42, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Kontakt:
info@euroforumgroup.cz

Rok založení:
2011

Počet zaměstnanců:
9

IČO:
248 17 732

Společnost Euroforum Group, a.s. se již přes 10 let úspěšně zabývá dotačním managementem a získává pro své klienty dotační podporu z Evropských i státních fondů.

Dotační management je v našem pojetí službou, která začíná poradenstvím již v přípravné fázi projektu s cílem najít správný dotační titul – správná formulace projektového záměru je totiž pro úspěch žádosti o dotaci naprosto klíčová. Pokračuje přípravou a podáním Žádosti o poskytnutí podpory, zajištěním podpory v procesu připomínkování a hodnocení Žádosti (v ČR i EU), přípravou realizace včetně kompletní administrace výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a monitoringem jak v průběhu realizace projektu, tak v požadovaném období po jeho ukončení.

Našich služeb využívá široká škála klientů: výrobní podniky (malé, střední i velké), obecní a městské úřady, vysoké školy a vědecké ústavy. Díky mnohaletým praktickým zkušenostem jsme schopni řešit nejen „standardní“ dotační projekty, ale praktikujeme individuální přístup (zejména se jedná, jak již bylo řečeno, o přípravnou fázi projektu) a umíme nejen kvalifikovaně poradit, ale reálně žadateli se získáním dotace pomoci a převzít za něj veškerou složitou administrativu.