WEKUS spol. s r.o.

Web:
http://www.wekus.cz/

Sídlo:
Lipská 4705, 430 03 Chomutov

Kontakt:
pweberova@wekus.cz
+420 603 864 240

Rok založení:
1997

Počet zaměstnanců:
12

IČO:
250 13 831

Společnost vznikla v roce 1997. Tehdy měla úplně jiné zaměření, než je tomu nyní. V době svého vzniku se zaměřovala na výkony v oblasti truhlářské výroby a provádění elektromontážních prací. Tuto činnost v roce 2003 ukončila. V roce 2008 nastala částečná změna vlastnické struktury společnosti a činnost společnosti byla obnovena. Její opětovné oživení v podnikání souviselo s rozhodnutím vlastníků o novém nasměrování vlastní činnosti společnosti, a to se záměrem postavit bioplynovou stanici. V bioplynové stanici se vyrábí elektrická energie a zároveň vyrobené teplo je využito při zpracovávání odpadů. Společnost se také zabývá zemědělskou činností, a to z důvodu zajištění zemědělských vstupních materiálů do bioplynové stanice. V současné době společnost hospodaří na celkové výměře cca 480 ha zemědělské půdy. V rámci zajištění rozvoje, se společnost v dalším období zaměří na rozšíření a modernizaci stávající bioplynové stanice.