Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Web:
https://www.ujep.cz/en/

Sídlo:
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Rok založení:
1991

Počet zaměstnanců:
900

IČO:
445 55 601

UJEP je moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků. Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu. Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult:

  • fakulta sociálně ekonomická
  • fakulta umění a designu
  • fakulta strojního inženýrství
  • fakulta zdravotnických studií
  • fakulta životního prostředí
  • filozofická fakulta
  • pedagogická fakulta
  • přírodovědecká fakulta

Přijali jsme jméno významného severočeského rodáka z Libochovic (1787-1869), který patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a patří také mezi nejvýznamnější světové fyziology.

Stejně tak, jak všestrannou osobností Purkyně ve své době byl, i my v dnešních dnech nabízíme rozsáhlou škálu studijních programů a oborů (65 programů a 192 oborů) zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti – nejen proto jsme svojí rozmanitou nabídkou zajímaví pro současné mladé lidi.