ORLEN UniCRE a.s.

Web:
https://www.unicre.cz/

Sídlo:
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakt:
+420 475 309 211

Rok založení:
1995

Počet zaměstnanců:
10-100

IČO:
622 43 136

UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) je moderní výzkumné centrum se špičkovými laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj průmyslu. Mezi hlavní cíle UniCRE patří získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE, zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech výzkumu UniCRE, prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i., aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum i spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.