IPOLT CZ, s.r.o.

Web:
https://ipolt.cz/

Sídlo:
Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5

Kontakt:
Ing. M. Ipolt – jednatel
+420 603 189 499

Rok založení:
1995

Počet zaměstnanců:
1-5

IČO:
616 83 175

Projekční a inženýrská organizace zaměřená na problematiku technologií k nakládání a zpracování komunálních odpadů. K řešeným projektům patří separační linky komunálního a primárně separovaného odpadu, depolymerizační jednotky, sběrné dvory, energetické využití odpadů, bioplynové stanice, výroba alternativního paliva apod. Firma zajišťuje požadovaný úkol od studie, posouzení vlivů na prostředí, projektu k územnímu a stavebnímu povolení, projednání a zajištění potřebných povolení až po realizaci a kolaudaci.