Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Web:
https://ftop.vscht.cz/

Sídlo:
Technická 5, 160 00 Praha 6

Rok založení:
1952

Počet zaměstnanců:
70-100

IČO:
604 61 373

Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) se orientuje na problematiku ochrany životního prostředí. Při výuce na FTOP se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Společný základ se všemi fakultami v bakalářských oborech studentům dodá širokou obecnou znalost v oblasti chemie a technologie rozšířený o předměty jejich specializace. V navazujících magisterských programech se již studenti věnují svému oboru podle konkrétních požadavků a zájmů. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu.