E&H services, a.s.

Web:
https://www.ehss.eu/cz/

Sídlo:
Budějovická 618/53, 140 00 Praha 4

Laboratoře:
Dobrá 240, 939 51 Dobrá

Kontakt:
info@ehss.eu

Rok založení:
2010

Počet zaměstnanců:
20

IČO:
247 18 602

E&H Services je soukromá technologická a výzkumná společnost, jež se zabývá technologiemi pro eliminaci toxických perzistentních organických polutantů (POPs) z průmyslových zdrojů a složek životního prostředí. Nabízí v této oblasti poradenské a servisní služby. Součástí společnosti je akreditovaná zkušební laboratoř pro organické látky.