Česká zemědělská univerzita v Praze

Web:
https://www.czu.cz/cs

Sídlo:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Rok založení:
1906

Počet zaměstnanců:
2000

IČO:
604 60 709

V současnosti má ČZU v Praze 6 fakult (agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; lesnická a dřevařská; provozně ekonomická; technická; tropického zemědělství; životního prostředí) a Institut vzdělávání a poradenství. Na ČZU studuje kolem 20 tis. studentů.

ČZU se zabývá rozsáhlou škálou výzkumných aktivit. V oblasti odpadového hospodářství se jedná se zejména o následující oblasti:

  • kompostování a vermikompostování
  • anaerobní fermentace
  • pyrolýza
  • biopaliva
  • čištění odpadních vod
  • problematika čistírenských kalů
  • polutanty a mikropolutanty