BIOPLYN ENERGY s.r.o., provozovna BPS Všebořice

Web:
https://bioplynenergy.cz/

Sídlo:
Podhoří 400/38, 400 10 Ústí nad Labem

Kontakt:
Ing. Petr Síleš, jednatel

Rok založení:
2013

Počet zaměstnanců:
5

IČO:
273 14 413

BIOPLYN ENERGY s.r.o. provozuje odpadářskou bioplynovu stanici (BPS). BPS má instalovaný výkon 0,55 MW na výrobu elektrické energie. Zpracováváme biologické potravinářské odpady.

V letech 2023-2024 budeme realizovat Projekt: „Modernizace BPS Všebořice“, kde cílem je zachovat výrobu EE pro vlastní spotřebu a rozšířit technologie na zpracování biologických odpadů a nadbytečný bioplyn zpracovat na biometan a dále přepracovat na LNG (kapalný zemní plyn), s využitím v dopravě v rámci energetické politiky EU a „Green deal“.