BioImpro s.r.o.

Web:
http://www.bioimpro.cz/

Sídlo:
Lipská 4705, 430 03 Chomutov

Kontakt:
pweberova@wekus.cz
+420 603 864 240

Rok založení:
2003

Počet zaměstnanců:
10

IČO:
254 74 189

Společnost BioImpro s.r.o. působí v oblasti odpadů od roku 2003. V roce 2007 byla zprovozněna kompostárna Ahníkov, kde jsou trvale přijímány biologicky rozložitelné odpady, ze kterých je vyráběn průmyslový kompost. Výrobní proces zahrnuje úpravu odpadů (drcení a dovytřídění nežádoucích složek) a následně biologické aerobní procesy, které odpovídají kódu nakládání N13 ve smyslu přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Kompostárna je vybavena mostní váhou a stacionárním zařízením pro prosévání odpadů a vyrobeného kompostu. Průměrná roční kapacita zařízení v příjmu odpadů je 23 500 tun.