Klastr WASTen jako hlavní partner Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2019

Minulý týden (19. – 21. 3. 2019) se v Hustopečích u Brna uskutečnil další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2019. Letošní TVIP zastřešoval dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Konference a symposia se zúčastnili i členové klastru WASTen, kteří přednášeli k dané problematice.

Jako příklad můžeme uvést příspěvek firmy ENRESS, s.r.o., který řešil problematiku výběru vhodných materiálů na výrobu exponovaných dílů pro konstrukci jednotky termického rozkladu:

„Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály“ a „Termická depolymerizace obalů z HDPE pro automobilový průmysl s důrazem na maximální tvorbu olejů“ – Ing. Libor Baraňák Ph.D., doc. Miroslav Bačiak, Ph.D., ENRESS, s.r.o., Praha

Další přednášky členů klastru v rámci symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2019:

„Výzkumná infrastruktura ENREGAT umožňující přenos dat z laboratorního do poloprovozního měřítka“ – Ing. Barbora Grycová, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií

„Kaly z ČOV z pohledu cirkulární ekonomiky“ – Ing. Karel Prokeš, Agmeco LT, s.r.o.

„Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží  – výstupy končícího projekt“ –  Ing. Ivana Chromková, Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno; Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno, a.s.

Klastr WASTen měl taktéž svůj informační stánek, kde se mohli návštěvníci TVIP detailně seznámit s jeho členy a činností.

V rámci Týdne výzkumu a inovací – TVIP 2019 klastr WASTen také poprvé veřejně prezentoval svou novou službu – Centrum expertů.

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru zde poskytují své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Na portálu expert.wasten.cz naleznete špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu a získáte přehled o ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic.