Ověření podmínek metody AT4 pro stanovení biologické stability odpadu