Seznam členů výboru

Jméno  
RNDr. Radek Hořeňovský
Předseda výboru
Euroforum Group, a.s.
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
Místopředseda výboru
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dr. Tomáš Ocelka, CEO E&H services a.s.
Ing. Milan Ipolt IPOLT CZ, s.r.o.
Ing. Jaromír Malec ATE CR, a.s.