Partneři klastru

  • Hospodářská komora ČR
  • Energy Saxony – klastr sdružující saské podniky a univerzity v oblasti energetiky
  • Vědecko-technický park CAVD / Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš
  • Ekoenergosvaz – spolek městských podniků služeb středně velkých měst (oblast teplárenství a zpracování odpadů
  • ISEH – International network for environment and health
  • Kazaňská národní výzkumná technická univerzita
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko
  • KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd., Maďarsko