ČLÁNEK

Konference „FÓRUM KLASTRŮ V4“ – Vstup do nové, lepší doby hospodaření s odpady

„Žijeme v turbulentní době, kdy připravované zákony o odpadech určí charakter celého odvětví odpadového hospodářství, nejen v ČR ale i na celém území Visegrádské čtyřky na roky dopředu. Z toho důvodu je v zájmu všech partnerských klastrů celý proces přípravy pozorně sledovat a společně iniciovat kroky pro LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LEPŠÍ ZDRAVÍ A LEPŠÍ ŽIVOT!“

V rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019, ve čtvrtek 10. 10. 2019, se konala mezinárodní konference „FÓRUM KLASTRŮ V4“.

Zde nabízíme ke stažení prezentace, které byly na konferenci k vidění:

ČLÁNEK

Technologie firmy ENRESS určená k čištění bioplynových plynů

Jednou ze služeb firmy ENRESS je podpora pro bioplynové stanice. Při tvorbě bioplynu vzniká nezanedbatelné množství sulfanu H2S, který pak poškozuje kogenerační jednotky a je zdrojem emisí…

ČLÁNEK

Termický rozklad čistírenských kalů za účelem získání pevného zbytku pro účely zkvalitnění zemědělské půdy

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody, nebo kal ze septiků a jiných podobných zařízení. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu, který má za následek, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací…