ČLÁNEK

Technologie firmy ENRESS určená k čištění bioplynových plynů

Jednou ze služeb firmy ENRESS je podpora pro bioplynové stanice. Při tvorbě bioplynu vzniká nezanedbatelné množství sulfanu H2S, který pak poškozuje kogenerační jednotky a je zdrojem emisí…

ČLÁNEK

Klastr WASTen – Mezinárodní spolupráce v rámci V4

28 – 31 května 2019 se konal v Polsku ve městě Kielce XXIII. Mezinárodní veletrh plastů a gumárenství…

ČLÁNEK

Termický rozklad čistírenských kalů za účelem získání pevného zbytku pro účely zkvalitnění zemědělské půdy

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody, nebo kal ze septiků a jiných podobných zařízení. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu, který má za následek, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací…