ČLÁNEK

Klastr WASTen – Mezinárodní spolupráce v rámci V4

28 – 31 května 2019 se konal v Polsku ve městě Kielce XXIII. Mezinárodní veletrh plastů a gumárenství…

ČLÁNEK

Termický rozklad čistírenských kalů za účelem získání pevného zbytku pro účely zkvalitnění zemědělské půdy

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody, nebo kal ze septiků a jiných podobných zařízení. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu, který má za následek, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací…

ČLÁNEK

Pravda a mýty o termické depolymerace plástových polymerů

V poslední době se jako houby po dešti rozmohly úvahy o depolymeraci plastu a o zázračném využití kapalné frakce z této depolymerace. V podstatě bez jakékoli úpravy je možné tuto frakci nalít do nádrže automobilu a ten pojede.