ČLÁNEK

Klastr WASTen se zúčastnil INOVAČNÍ BURZY NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO PRAXI

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která patří mezi významné členy klastru WASTen, z.s., pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádala neformální workshop, který měl za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzkumných týmů a firem…

ODBORNÁ PUBLIKACE

ENERGIE Z ODPADŮ – VÝZVA PRO 21. STOLETÍ

Společné dílo expertů klastru WASTen, z.s.
Publikace financována z dotačního programu MPO Efekt 

Publikace „Energie z odpadů – výzva pro 21. století“ využívá jedinečné know-how špičkových odborníků na odpadové hospodářství, kteří jsou členy klastru WASTen.
Klastr WASTen vznikl jako sdružení inovativních českých podniků, dodavatelů špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a předních vědeckovýzkumných pracovišť.
Členy klastru WASTen jsou univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů – UJEP z Ústí n.L. a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha. Aktivity klastru budou směřovat do projektů na celém území ČR ovšem se zvláštním zřetelem na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Cílem publikace je porovnat zakotvení energetického využití odpadů v české a evropské legislativě, posoudit aktuální stav využití druhotných zdrojů energie a naznačit možnosti budoucího vývoje technologií v nejbližší budoucnosti. Klíčovou otázkou budoucího rozvoje využití DZE je přenos zahraničních zkušeností včetně transferu moderních technologií a financování výzkumu a následného zavedení ověřených technologií do praxe.
Publikace Energie z odpadů – výzva pro 21. století se věnuje všem výše uvedeným tématům a navrhuje optimální způsoby financování výzkumu, vývoje a pilotních projektů DZE.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ ZDE