ČLÁNEK

Termický rozklad čistírenských kalů za účelem získání pevného zbytku pro účely zkvalitnění zemědělské půdy

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody, nebo kal ze septiků a jiných podobných zařízení. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu, který má za následek, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací…

ČLÁNEK

Pravda a mýty o termické depolymerace plástových polymerů

V poslední době se jako houby po dešti rozmohly úvahy o depolymeraci plastu a o zázračném využití kapalné frakce z této depolymerace. V podstatě bez jakékoli úpravy je možné tuto frakci nalít do nádrže automobilu a ten pojede.

ČLÁNEK

Klastr WASTen jako hlavní partner Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2019

Minulý týden (19. – 21. 3. 2019) se v Hustopečích u Brna uskutečnil další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2019. Letošní TVIP zastřešoval dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Konference a symposia se zúčastnili i členové klastru WASTen, kteří přednášeli k dané problematice.