ČLÁNEK

Pozvánka na konferenci „Forum klastrů V4“

Klastr WASTen, z.s. srdečně zve odbornou veřejnost na konferenci „FÓRUM KLASTRŮ V4“, která se bude konat dne 10. 10. 2019 v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci účasti na:
https://doodle.com/poll/n756v6i72nw9b25d

Účast v konferenci je bezplatná.

ČLÁNEK

Technologie firmy ENRESS určená k čištění bioplynových plynů

Jednou ze služeb firmy ENRESS je podpora pro bioplynové stanice. Při tvorbě bioplynu vzniká nezanedbatelné množství sulfanu H2S, který pak poškozuje kogenerační jednotky a je zdrojem emisí…

ČLÁNEK

Termický rozklad čistírenských kalů za účelem získání pevného zbytku pro účely zkvalitnění zemědělské půdy

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody, nebo kal ze septiků a jiných podobných zařízení. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu, který má za následek, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací…